Eko zona

Posjeta: 1689

Dodano: 6.8.2012.

Popularnost: 0.40

http://www.eko-zona.hr

Opis

Udruga se fokusira prvenstveno na koncept ekonomski prihvatljivog razvoja, tj. društveno i ekološki prilagođenog te promovira sve moguće teorijske i praktične aktivnosti koje pomažu izučavanju, širenju i primjeni predmetnih zamisli u okvirima zadanih programa i/ili projekata, kao što i ostvaruje aktivnosti na podršci i promociji koje se odnose na njih

Lokacija