Dječji vrtić Žabica - Otok

Posjeta: 1052

Dodano: 19.12.2012.

Popularnost: 0.28

http://djecjivrticzabica.hr/

Opis

Plan i program rada DV "Žabica" temelji se na potrebama, psihofizičkim sposobnostima i interesima predškolske djece. Vrtić organizira rad za djecu predškolske dobi od navršene treće godine života djeteta pa do polaska u osnovnu školu.

Lokacija