Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

Posjeta: 1289

Dodano: 1.3.2013.

Popularnost: 0.31

http://www.zhm-skz.hr

Opis

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije je operativna zdravstvena ustanova u djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske skrbi, koja osigurava pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u svojoj županiji, u istu svrhu surađuje sa susjednim županijama, sa svim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta, kao i s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Lokacija