Hrvatsko društvo kožara i obućara

Posjeta: 1775

Dodano: 22.7.2004.

Popularnost: 0.31

http://www.hdko.hr/

Opis

HDKO - Hrvatsko društvo kožara i obućara je dobrovoljna neprofitna udruga koja okuplja sve stručnjake kožarsko-prerađivačke grane sa svrhom razvijanja stručnog i stvaralačkog poticanja za poboljšanje organizacije rada i tehnoloških procesa u preradi kože i krzna, proizvodnji obuće, kožne galanterije i pomoćnih materijala. Društvo je registrirano 1952. sa sjedištem u Zagrebu.

Lokacija