Disput d.o.o.

Posjeta: 2715

Dodano: 14.4.2014.

Popularnost: 0.77

http://www.disput.hr

Opis

Izdavačko poduzeće Disput osnovano je 1999. godine. Otprilike polovica našega izdavačkog programa sastoji se od prijevoda sa stranih jezika, a drugu polovicu čine djela hrvatskih autora. Nadalje, naš program obuhvaća manje-više jednak broj fikcionalnih i nefikcionalnih djela. Naša je najistaknutija biblioteka fikcionalnih djela "Na tragu klasika". Nefikcionalna djela pokrivaju ova područja: filologija, lingvistika, teatrologija, kulturni studiji, politička filozofija, politička znanost i politička publicistika. Naš nefikcionalni program autorski potpisuju i/ili uređuju najistaknutiji hrvatski znanstvenici u odgovarajućim disciplinama. U hrvatskim nakladničkim krugovima Disput je prepoznat i cijenjen kao ozbiljna izdavačka kuća s promišljenom izdavačkom politikom, pažljivo odabranim naslovima i profesionalnom pripremom knjiga (pouzdani prijevodi, visoka jezična kultura naših izdanja, vrhunski prijelom i likovna oprema).

Lokacija