LAG Petrova Gora

Posjeta: 1063

Dodano: 14.5.2014.

Popularnost: 0.29

http://www.lag-petrova-gora.hr

Opis

LAG je stvaranje lokalnih partnerstva, nazvanih lokalne akcijske grupe (LAG). Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe. Lag Petrova Gora nalazi se u središnjoj hrvatskoj i obuhvaća općine Barilović, Krnjak i Vojnić, koje administrativno pripadaju Karlovačkoj županiji te općine Gvozd i Topusko, koje administrativno pripadaju Sisačko–moslovačkoj županiji. Područje Lag-a Petrova Gora prostire se na 938,77 km2 , što predstavlja 14,6% teritorija Karlovačke županije i 9,2 % Sisačko – moslovačke županije. Stanovništvo Lag-a živi u 155 naselja u 5 općina.

Lokacija