Centar za javne politike i ekonomske analize

Posjeta: 1084

Dodano: 15.9.2014.

Popularnost: 0.32

http://www.cea-policy.hr

Opis

Mi smo hrvatski slobodno tržišni think-tank klaster, osnovan 2010., zajedno sa Institutom za razvoj Individualne slobode (IRIS), sa svrhom promoviranja individualne slobode i slobodno tržišnih rješenja. Zagovaramo klasično liberalna načela individualne slobode i slobodno tržišnog natjecanja, vladavine prava, prava privatnog vlasništva, deregulacije, privatizacije, fiskalne discipline, ograničene uloge države, proporcionalnog poreza i stabilnog novca. Tržišno orijentirane institucionalne reforme vidimo kao dobar temelj za poslovanje, inovacije, rast i prosperitet. Podržavamo Europsku uniju u okviru daljnje liberalizacije jedinstvenog tržišta i jačeg slobodno tržišnog natjecanja. Podržavamo savezništvo za transatlantsku sigurnost i razvoj transatlantskog jedinstvenog tržišta.

Lokacija