Energootok d.o.o.

Posjeta: 1112

Dodano: 21.10.2014.

Popularnost: 0.38

http://energootok.hr/

Opis

Tvrtka Energootok d.o.o. ovlaštena je za vršenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada od strane Ministarstva te izdavanje energetskih certifikata za sve zgrade. Vršimo građevinska vještačenja, izrađujemo troškovnike nastalih šteta, troškovnike ulaganja te građevinska vještačenja, nalaze i mišljenja u svrhu dokaza na sudu ili za privatne potrebe. Ovlašteni projektanti izrađuju svu potrebnu projektnu i drugu dokumentaciju za izgradnju u skladu sa zakonima i propisima, međunarodnim normama te zahtjevima i pravilima struke.

Lokacija