DV Dobri - Zajedno, u visinu tijela i širinu duha.

Posjeta: 1134

Dodano: 30.10.2014.

Popularnost: 0.33

http://www.dv-dobri.hr

Opis

Dječji vrtić Dobri javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi o djeci rane i predškolske dobi te ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Programi se ostvaruju u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama njihovih obitelji. U ostvarivanju vjerskog odgoja koristi se Program Kateheze Dobrog Pastira. Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Dobri je Provincijalat Službenica milosrđa, Split. Želja sestara da sve u našem vrtiću ukazuje na dobrotu Oca iznjedrila je i naziv našeg vrtića – Dobri. U Evanđelju čitamo: Jedan je Dobri, Otac vaš koji je na nebesima. Neka radosni žamor ove djece bude molitva i zahvala jedinom Dobrom! Dječji vrtić u Splitu, nekoć zabavište, datira od samog kraja 19. stoljeća.

Lokacija