Centar Mare

Posjeta: 869

Dodano: 20.3.2015.

Popularnost: 0.27

http://www.centar-mare.hr

Opis

Centar M.A.R.E – Model Aktivne Rehabilitacije i Edukacije Neprofitna, nevladina, nestranačka udruga Ciljevi Udruge su: Poboljšati kvalitetu življenja društveno osjetljivih i/ili isključenih skupina i pojedinaca, posebno osoba sa invaliditetom, djece i mladih jačati sustav potpore djeci i mladima žrtvama psiholoških trauma, kao i njihovim obiteljima, u borbi s posljedicama trauma, promovirati ljudska prava i socijalnu uključenost osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca.

Lokacija