Udruga kreditnih dužnika Kreda

Posjeta: 1239

Dodano: 18.1.2016.

Popularnost: 0.49

http://kreda.org/

Opis

Udruga Kreda bavi se zaštitom potrošača, odnosno korisnika usluga kreditnih i financijskih institucija. Glavni cilj udruge Kreda je dokazati počinjena kaznena dijela tuženih banaka putem kolektivnog sudskog procesa saveza Potrošač. Sadašnji zakoni o kreditima, odnosno potrošačkom kreditiranju, ne štite potrošače, te su građani prepušteni u ruke banaka, kojima je jedini cilj profit. Najveći nedostatak Zakona o potrošačkom kreditiranju je u tome što se u njemu ne nalazi odredba o fiksiranju kamatne stope. Također, prema postojećem zakonu, kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima nije moguće konvertirati u kunske kredite, što je u suprotnosti sa pismom Europske komisije u kojem stoji kako je konverzija kredita u švicarskim francima u kunske kredite itekako moguća. Stoga će Udruga kreditnih dužnika pripremiti kaznene prijave za sve građane koji smatraju da su oštećeni postupanjem svoje banke. Isto tako, obavijestiti će Europsku komisiju da konverzija CHF kredita u kunske kredite nikada nije moguća s obzirom da Hrvatska narodna banka ne dopušta izbor kune kao alternativne valute.

Lokacija