Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS

Posjeta: 664

Dodano: 2.6.2016.

Popularnost: 0.24

http://cespos.hr

Opis

CESPOS je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja ekonomskih i socijalnih prava čovjeka, poput prava na socijalnu sigurnost, poštenu naknadu za rad, odgovarajući standard života i zdravlja te dostupnost obrazovanja, što je sastavni dio sustava ljudskih prava.

Lokacija