Healthy Meal Standard: Jedinstveni certifikat zdrave prehrane

Posjeta: 972

Dodano: 20.6.2016.

Popularnost: 0.41

http://healthymealstandard.eu

Opis

Healthy Meal Standard (HMS) je prvi i jedinstveni cjeloviti model standardizacije i certifikacije zdravstvenih menija u javnim, primarno turističkim objektima sukladno svjetskim i nacionalnim smjernicama prehrane za posebne potrebe. Prehrana osobe sa posebnim prehrambenim potrebama je vrlo bitan sastavni dio zdravstvenog turizma, a prilagođenom gastronomskom ponudom se omogućuje jačanje konkurentnosti turističke ponude Republike Hrvatske.

Lokacija