Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača

Posjeta: 216

Dodano: 2.3.2020.

Popularnost: 0.22

http://hsep.hr

Opis

HSEP je krovna udruga ekoloških proizvođača koji se zajedničkim radom bore za očuvanje nacionalnog blaga tla, vode i zraka zalaganjem za pravednu ekološku politiku, promicanjem ekološke poljoprivrede i zdrave prehrane.

Lokacija