up2date – Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja

Posjeta: 169

Dodano: 30.12.2022.

Popularnost: 0.40

http://up2date.hr

Opis

Centar UP2DATE jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja se bavi razvojem i primjenom ICT-a u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom i zajednički nastojimo pokrenuti stvaranje univerzalnog dizajna. Afirmirali smo se u krugu zainteresirane javnosti kao jedan od važnih čimbenika na području informiranja i savjetovanja, organiziranja i izvođenja informatičkih edukacija, pružanja usluga tehničke podrške korisnicima novih tehnologija, pružanja usluge videćeg pratitelja i tumača znakovnog jezika, provjere pristupačnosti digitalnog sadržaja, prilagodbe kulturnih sadržaja, itd. Redovito zapošljavamo osobe s invaliditetom, a aktivnosti prilagođavamo zahtjevima korisnika i tržišta rada.

Lokacija