Čistoca d.o.o. Karlovac

Posjeta: 2824

Dodano: 15.12.2006.

Popularnost: 0.45

http://www.cistocaka.hr

Opis

Čistoća d.o.o. Karlovac posluje samostalno od 01.01.1996., a prije toga u sastavnom dijelu Javnog poduzeća komunalnih djelatnosti, Karlovac. Društvo posluje na dvije lokacije i to na adresi Gažanski trg 8 gdje je smještena uprava društva, tehničko operativna služba, financijsko računovodstvena, opća, komercijalna i pravna služba, a na lokaciji Ilovac bb smještena je radna jedinica Odlagalište komunalnog otpada.

Lokacija