Presto - skripte za samostalnu pripremu

Posjeta: 2099

Dodano: 23.5.2007.

Popularnost: 0.48

http://www.skripte-fakultet.net

Opis

Detaljne skripte za samostalnu prirpemu za razredbene / prijemne ispite za fakultet na više od 350 stranica A4 formata, sa sažetcima gimnazijskog gradiva nužnog za uspješno polaganje razredbenog ispita i preko 3000 odgovorenih ispitnih pitanja.

Lokacija