Državni ured za reviziju

Posjeta: 5472

Dodano: 15.7.2002.

Popularnost: 0.68

http://www.revizija.hr/

Opis

Državni ured za reviziju obavlja reviziju državnih izdataka, reviziju financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te Hrvatske narodne banke.

Lokacija