CARNet CERT

Posjeta: 2928

Dodano: 15.7.2002.

Popularnost: 0.37

http://www.cert.hr/

Opis

Ciljevi rada CARNet CERT-a su prikupljanje i analiza informacija o sigurnosnim incidentima, koordinacija i posredovanje između zainteresiranih strana pri rješavanju sigurnosnih incidenata, prikupljanje i distribucija sigurnosnih savjeta, preporuka i alata, edukacija i informiranje korisnika i javnosti o značaju i poboljšanju sigurnosti računalnih sustava, pokretanje projekata i uspostava timova o sigurnosnim problemima i objavljivanje rezultata rada...

Lokacija