Preglednik katastarskih podataka

Posjeta: 3673

Dodano: 9.11.2005.

Popularnost: 0.68

http://www.katastar.hr/

Opis

Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.Podaci koji se vode u bazi službeni su katastarski podaci. Preglednik omogućava uvid u katastarske podatke s određenim datumom za cijelu državu. Uvid u podatke moguć je putem broja katastarske čestice ili putem broja posjedovnog lista u odabranoj katastarskoj općini. Ispis posjedovnog lista ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar i njihovim ispostavama.

Lokacija