Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost

Posjeta: 2853

Dodano: 22.9.2000.

Popularnost: 0.39

http://cms.dzrns.hr/

Opis

Državni zavod za zaštitu od zračenja je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja.

Lokacija