Dvostruko knjiženje - Benedikt Kotruljević

Knjigovodstvo je najvažniji dio računovodstva jer se njime evidentiraju financijske transakcije koje neko poduzeće provodi. Naziv "knjigovodstvo" potječe od činjenice da su se financijski podatci nekada upisivali pomoću olovke i tinte na papiru, odnosno u knjigama. Postoji jednostavno i dvojno knjigovodstvo. Jednostavno knjigovodstvo evidentira svaku transakciju samo jednom, dok se u dvojnom knjigovodstvu svaki događaj upisuje na dva različita računa (konta) glavne knjige računa te se u njemu svaka poslovna promjena upisuje dva puta. Dvojno knjiženje zato je sigurnije i u konačnici daje puno više informacija o poslovanju. 


Službenim izumiteljem dvostrukog knjiženja se smatra Luca Pacioli no taj sustav, koji se i danas rabi u računovodstvu, prvi je opisao dubrovački ekonomist Benedikt Kotruljević 36 godina prije Paciolija. Naime, Kotruljević koji je bio konzul, veliki sudac, državni ministar i ravnatelj kovnice novca u Napulju, bio je i trgovac. Napisao je četiri knjige, od kojih je najpoznatija „Knjiga o umijeću trgovanja“. To je najstarije poznato djelo o poduzetničkom umijeću te teoriji knjigovodstva i bilanciranja. Jedan je od preteča suvremene ekonomske misli. Šestota obljetnica Kotruljevićevog rođenja obilježena je 2016. godine.