Izmjenična struja - Nikola Tesla

Jedan od najvažnijih izuma XIX. stoljeća svakako je sustav izmjenične struje. Naime, do Teslinog izuma izmjenične struje, uvelike se upotrebljavao Edisonov koncept istosmjerne struje. Tesla je dokazao da izmjenična struja omogućuje masovnu proizvodnju i distribuciju električne energije na velike udaljenosti te da je jednako sigurna kao i Edisonova istosmjerna. Time je izmjenična struja postala temelj suvremenih elektroenergetskih sustava. 


Teslin sustav višefaznih električnih struja i njegovu električnu rasvjetu prikazala je tvrtka Westinghouse na Svjetskoj izložbi u Chicagu 1893., te je predložila Teslin sustav izmjeničnih struja za hidroelektranu na slapovima Niagare. Hidroelektrana je bila završena 1896., a njome je bio opskrbljivan oko 40 kilometara udaljen grad Buffalo, a potom i udaljeniji gradovi. U isto je doba po New Yorku bilo raspoređeno nekoliko stotina malih elektrana istosmjerne struje, jer se ona zbog velikih gubitaka mogla prenositi samo na udaljenosti do 3 kilometra.


Izmjenična struja također je omogućila razvoj razne drugih tehnologija: frekvencije titranja omogućuju bežični prijenos informacija, radio i televiziju. Svi upotrijebljeni patenti izmjenične struje nepromijenjeni se koriste i danas u 90% svjetske proizvodnje električne energije.