Kronološki pregled
oko 400 p.n.e. Prve grčke kolonije osnovane su na jadranskim otocima
oko 100 p.n.e. Rimljani vladaju istočnom obalom Jadrana
305. Rimski car Dioklecijan vlada u današnjem Splitu
oko 600. Hrvati se sele u današnju Hrvatsku
852. Knez Trpimir izdaje Povelju u kojoj se prvi put spominje ime Hrvatska
925. Spominje se prvi hrvatski kralj, Tomislav, koji ujedinjuje panonsku i dalmatinsku Hrvatsku
1102. Nakon smrti Petra Svačića, posljednjeg hrvatskog kralja, Hrvatska ulazi u personalnu uniju s Mađarskom
1242. Kralj Bela IV izdaje Zlatnu bulu kojom Zagreb proglašava slobodnim kraljevskim gradom
1433. Počeci obrane od Turaka, koji su tijekom vremena okupirali veći dio hrvatskog teritorija
1527. Odlukom hrvatskog Sabora, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg
1699. Hrvatska je oslobođena turske vladavine; kontinentalna Hrvatska ostaje pod vlašću Habsburgovaca, najveći dio obale i otoka je pod Venecijom; samo je Dubrovačka Republika samostalna
1815. Nakon kratkotrajne vladavine Napoleona, koji je ukinuo vlast Venecije i Dubrovačku Republiku, skoro čitava današnja Hrvatska ulazi u Habsburšku monarhiju
1847. Hrvatsko jezik postaje službeni jezik u Hrvatskom Saboru, gdje zamjenjuje latinski
1848. Ban Josip Jelačić brani Hrvatsku od pokušaja mađarske okupacije i ujedinjuje sve hrvatske provincije
1866. Biskup Josip Juraj Strossmayer osniva Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, prvu u jugoistočnoj Europi
1918. Nakon pada Austro-Ugarske monarhije u Prvom svjetskom ratu, Hrvatska postaje dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je kasnije prozvana Jugoslavija
1941. Njemačka i talijanska vojska okupiraju Jugoslaviju; počinje organizirani partizanski otpor pod vodstvom Josipa Broza Tita
1945. Proglašena je Federativna Narodna Republika Jugoslavija (kasnije Socijalistička federativna Republika Jugoslavija), Hrvatska u njoj postaje Republika
1990. Održani su prvi višestranački izbori nakon 2. svj. rata. Sabor bira dr. Franju Tuđmana za prvog predsjednika
1991. Hrvatska proglašava nezavisnost; počinje srpska pobuna koju podržavaju Jugoslavenska narodna armija i Srbija, što rezultira okupacijom trećine hrvatskog teritorija
1992. Republika Hrvatska postaje članicom Ujedinjenih Naroda
1998. Posljednji okupirani dio Hrvatske, uključujući Vukovar, vraćen je pod hrvatsku vlast.
12/1999. Umire prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman
1/2000. Održani izbori, pobijedila koalicija 6 stranaka
12/2003. Održani izbori, pobijedila Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) te u koaliciji s Hrvatskom socijalno liberalnom strankom, Demokratkim centrom, Hrvatskom strankom umirovljenika i zastupnicima manjima oformila Vladu
4.10.2005. Započeli su pristupni pregovori između Hrvatske i Europske Unije
1.7.2013. Republika Hrvatska postala je 28. punopravna članica Europske unije