Jadransko more

Jadransko more pruža se u smjeru sjeverozapad - jugoistok, između Balkanskog i Apeninskog poluotoka, u dužini 783 km. Zapadna obala je u cijelosti talijanska, a na istoku Jadransko more dodiruje Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju.
Smatra se da je ime dobilo po etruščanskoj koloniji Adriji (ili Hadriji).
U sjeverozapadnom dijelu je plitko (u Tršćanskom zaljevu do 23 m), a na jugu mnogo dublje (u Južnojadranskoj zavali preko 1200 m). Prosječna dubina je oko 240 m.
Jadransko more dijeli su na četiri cjeline:

  • sjeverozapadni plićak (dubine do 50 metara)
  • jabučka morska udolina (do 243 m)
  • palagruški poprečni prag (do 130 m)
  • duboka južnojadranska zavala (najveća dubina 1233 m).

Temperatura jadranskog mora kreće se od 22 i 25 °C ljeti i 5 do 15 °C zimi. Prozirnost i modrina daleko su veće od drugih mora, te prozirnost iznosi i do 56 metara. Salinitet iznosi 38‰, što je više od svjetskog prosjeka. Morske struje su slabog intenziteta, uz istočnu, hrvatsku obalu, su tople, a uz zapadnu talijansku su hladne.
Jadransko more obiluje biljnim i životinjskim svijetom. Nastanjuju ga brojne vrste riba, sisavaca, mekušaca, rakova, bodljikaša, planktona, algi, spužvi i drugi organizmi.
Zbog svega toga Jadransko more pruža velike mogućnosti za razvoj turizma i ribarstva.

Od vjetrova najpoznatiji su:

  • bura, koja donosi hladnoću,
  • jugo, koje donosi vlagu te
  • maestral, koji ublažuje ljetne sparine.

Korisne poveznice: