Klima

Hrvatska se nalazi u sjevernom umjerenom klimatskom pojasu, pa su klimatske prilike povoljne i umjerene, bez velikih temperaturnih razlika i s pravilnom izmjenom četiriju godišnjih doba. Osim geografskog položaja, na klimu najveći utjecaj imaju odnos kopna i mora, te reljefna obilježja, odnosno nadmorska visina. To i određuje različite klimatske regije. Od tipova klima (po Köppenu) najstupljeniji je C tip, odnosno umjereno topla kišna klima, s regionalnim varijacijama. U kontinentalnoj Hrvatskoj prevladava Cf tip – umjereno topla vlažna klima, a na obali i otocima Cs tip – sredozemna ili mediteranska klima. Samo najviši planinski prostori imaju snježno-šumsku borealnu klimu, odnosno D tip.

Najhladniji mjesec je siječanj s prosječnim temperaturama od -2° C u gorskim područjima do 5° C u primorju. Najtopliji je srpanj s prosječnim temperaturama od 15 u gorskoj do 24 °C u primorskoj Hrvatskoj. Najviše padalina primaju planinski lanci, a najmanje unutrašnjost Hrvatske. Hrvatska s godišnjim prosjekom između 800 i 1000 mm padalina spada u umjereno humidne zemlje. Količina padalina u Hrvatskoj je povoljna za razvoj agrarne proizvodnje. S prosječno 2.600 sunčanih sati u godini jadranska je obala jedna od najsunčanijih na Sredozemlju.


Saznajte više na: