Lonjsko polje

Park prirode Lonjsko polje jedan je od 12 hrvatskih parkova prirode. Smješten oko 75 km jugoistočno od Zagreba, jedno je od najvećih i najbolje očuvanih prirodnih poplavnih područja u Europi. Svoju bioraznolikost park duguje periodičnom poplavljivanju rijeke Save i njezinih pritoka. Cijeli život u danom području u skladu je s poplavama i koristi sve blagodati koje one donose.

Od flore ovog kraja svakako je važno spomenuti hrast lužnjak i poljski jasen, koji su sinonimi kvalitetnog drva diljem svijeta. Što se faune tiče, Lonjsko polje dom je za brojne izvorne pasmine poput posavskog goniča, hrvatskog posavca, slavonsko-srijemskog podolskog goveda te turopoljske svinje, svakako najugroženije vrste od navedenih. Uzgoj stoke također je u skladu s prirodnim ritmom ovog poplavnog područja. Tako se za vrijeme zime i poplava stoka drži zaštićena u štalama, a u proljeće kada se voda počinje povlačiti pušta na ispašu. Nekoliko vrsta stoke drži se istovremeno na pašnjaku što je primjer tradicionalnog pašarenja. Lonjsko polje jedino je područje u Europi koje je očuvalo ovakav način uzgoja stoke. Ono je također stanište za preko dvije trećine ukupne populacije ptica u Hrvatskoj. U parku se nalaze i dva posebna ornitološka rezervata – Krapje Đol i Rakita. Posebno velik broj ptica močvarica nastanjuje ovdje kao što su: čaplje, štekavci, orlovi kliktaši te crne i bijele rode. Nije iznenađujuće što se selo Čigoč – prvo europsko selo roda, nalazi upravo na ovom području. Zanimljivo je kako se u Čigoču nalazi više roda nego mještana.

Život u skladu s prirodom glavni je motiv gradnje naselja ovog područja. Kuće katnice građene su na tradicionalni način - od hrastovine, kako bi se prilagodile poplavama. Tradicija je, osim u gradnji očuvana u brojnim etnografskim zbirkama kraja te nematerijalnoj baštini poput pjesme i plesa.

Saznajte više: