Park prirode Velebit

Park prirode Velebit najznačajnije je endemsko čvorište flore i kopnene faune Hrvatske. Obuhvaća 2200 kvadratnih kilometara šuma, dolina, grebena, ponikava, kukova i vrhova, a uključuje i dva Nacionalna parka – Sjeverni Velebit i Paklenicu.

Od 1854 biljnih vrsti koji obitavaju na Velebitu, čak 79 njih su endemske. Najpoznatija je zasigurno velebitska degenija. Strogo zaštićena niska trajnica živi u ekstremnim uvjetima, te ima samo tri nalazišta koja su sva uz planinske izvore. Planina je pretežito prekrivena šumama uz povremene livade i pašnjake koji čuvaju biološku raznolikost. Penjući se po Velebitu, gotovo cijelim putem, prate nas bukove šume, a na snijegom prekrivenim vrhovima čekaju stabla gorskog javora povijena pod snažnim vjetrom. Za razliku od Parka prirode Medvednica, u kojem bez obzira na naziv više ne možemo pronaći medvjeda, Velebit je i dalje njihov dom. Osim europskog smeđeg medvjeda, tu obitavaju još dvije velike hrvatske zvijeri – europski ris i sivi vuk. Sve su tri vrste vrlo strogo zaštićene. Zbog čak 18 vrsta ptica koje zadovoljavaju stroge kriterije, područje parka uključeno je u europsku mrežu Natura 2000. Među njima su vrtna strnadica, tetrijeb gluhan, mali ćuk i planinski djetlić.

Čarolija Velebita nije samo u njegovim vrhovima i šumama, već i u podzemlju. Najveći kompleks špilja u Hrvatskoj nalazi se na navedenom području. Cerovačke špilje sastoje se od 3 zasebne špilje - Gornje, Srednje i Donje. Za sada je istraženo 5,5 kilometara. U Donjoj špilji, u dvorani nazvanoj Medvjeđa, pronađeno je velika količina ostataka špiljskog medvjeda. Špiljski medvjed živio je tamo za vrijeme ledenog doba, a uspravljen na zadnje noge, dosezao je i do 3 metra visine. U špilji je moguće vidjeti i takozvana „brušenja“, tragove na stijenama nastale kretanjem medvjeda.

Kao životinje i biljke, i ljudi su planinu od davnina zvali svojim domom. Ostatci njihove prisutnosti, poput starih naselja, stanova, Pisanog kamena, mirila i mlinova, mnogo nam govore o njihovom životu u ovom predivnom, no i negostoljubivom terenu.

Park prirode Velebit zaista sve pruža turistima, od snijegom prekrivenih vrhova do čudesno podzemlja, a okrenemo li se prema moru naći ćemo mnoštvo predivnih uvala. Neosporivo je najpoznatija Zavratnica, u blizini malenog sela Jablanac, koja ima i svoju legendu. Ona kaže kako se u antička vremena dogodio snažan potres zbog kojeg su u jednoj noći potonula čak tri rimska grada, te je na njihovom mjestu nastala Zavratnica.

Saznajte više: