Park prirode Vransko jezero

Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj smješteno je tik uz more, u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji, točnije blizu grada Benkovca. Osim po svom geografskom položaju, Vransko jezero specifično je i po svom nastanku. U suštini radi se o krškom polju ispunjenom vodom koje je rijedak primjer kriptodepresije – udubljenja ispunjenog vodom čija je površina iznad, a dno ispod morske razine.

Kako je jedina granica između slatke jezerske i slane morske vode porozno vapnenačko tlo, dio morske vode prolazi do jezera i čini ga slanijim. O povezanosti jezera s morem svjedoče i vrste poput cipla putnika i jegulje koje nastanjuju Vransko jezero, a tipične su morske vrste.

Daleko najpoznatiji stanovnici jezera su ptice. Na području Vranskog jezera stalno ili povremeno boravi čak 65 % svih ptičjih vrsta u Hrvatskoj. Velik broj ptica plićaka poput ćurlina, čaplji i žličarka hrani se i obitava na plitkim vodama sjeverozapadne obale jezera. Taj dio jezera proglašen je posebnim ornitološkim rezervatom i uvršten u popis važnih ornitoloških područja u Europi. Ovdje obitava i čaplja danguba, zaštitni znak Parka prirode. Ime je dobila zbog svoje strpljivosti prilikom lova – često je dugo vremena nepomična dok lovi svoj plijen.

Obalu jezera velikim dijelom prekriva gust sloj trske. Ona, osim kao močvarno stanište, ima vrlo zanimljivu ulogu u pročišćavanju jezerskih voda. Zbog prirodne propusnosti vapnenačkog tla dolazi do ispiranja hranjivih tvari s poljoprivrednih površina u jezero. Trska koja se nalazi na granici između ta dva područja upija te hranjive tvari kako bi ih iskoristila za vlastiti rast. Na taj način tlo ostaje značajnije bogatije hranjivim tvarima što omogućava život brojnim rijetkim i ugroženim vrstama. Na području Parka nalazi se 95 zakonom zaštićenih te 51 zakonom strogo zaštićenih biljnih vrsta.

Saznajte više:

  • Park prirode Vransko jezero