Zaštićene životinje u Hrvatskoj

Životinjski svijet je u današnje vrijeme sve ugroženiji. Zagađenje okoliša, industrijalizacija, krčenje šuma, gradnja prometnica, lov…sve su to uzroci smanjenja broja životinja i njihovog izumiranja. Srećom, sve se više razvija i svijest o zaštiti okoliša, te se nastoje poduzeti mnogi koraci kako bi se ugrožene vrste zaštitile. Tako je i Hrvatska poznata po nacionalnim parkovima (Risnjak, Sjeverni Velebit, Kornati…) i parkovima prirode (Kopački rit, Papuk, Lonjsko polje…) na čijim područjima se iz dana u dan povećava broj mladunaca ugroženih vrsta. Na popisu najpoznatijih zaštićenih životinja u Hrvatskoj nalazi se sredozemna medvjedica, kao jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu, zaštićena od početka 20. stoljeća. Nadalje, bjeloglavi sup, ptica grabljivica iz porodice jastrebova, koja danas u Hrvatskoj živi samo na području Krka, Prvića i Cresa. Zakonom je zaštićen, te je na otoku Cresu osnovan ekološko-istraživački centar s ciljem njegovog očuvanja. Iduća je životinja plemenita periska, najveći školjkaš Jadranskoga mora, ali i jedan od najvećih školjkaša na svijetu. Iznimno je osjetljiva na zagađenja, a također stradava zbog sidrenja brodova i ilegalnog vađenja iz mora. Hrvatski je macaklin iduća ugrožena vrsta. Radi se o malenom gušteru koji obitava posebno na otoku Lošinju. Često ulazi u kuće, te završava tragično jer ga se ljudi boje. Stoga je broj ove vrste u opadanju, te ga je potrebno zaštititi. Najpopularniji i najdruštveniji morski sisavac, dupin, više nije tako čest u Jadranskom moru. Naime, jedina doista utvrđena populacija na Jadranu nalazi se oko otoka Cresa i Lošinja, a kako bi ga se što bolje proučavalo i zaštitilo osnovan je znanstveni projekt pod nazivom ˝Jadranski projekt dupin˝. Naposljetku, ali ne i najmanje važni, su vuk i ris, životinje zakonom zaštićene još od 1995. godine. Danas im se broj drastično smanjuje, uglavnom zbog loših uvjeta staništa, raznih bolesti te zabranjenog lova. Vukovi u Hrvatskoj naseljavaju područje Gorskog kotara, Like i Dalmacije. Slično je i s risom, kojega danas možemo pronaći u Gorskom kotaru te na Velebitu, a jedan od najpoznatijih hrvatskih nacionalnih parkova - Risnjak - nosi ime po njemu.


Saznajte više na: