Idemo dalje!

Posjeta: 1119

Dodano: 16.3.2001.

Popularnost: 0.13

http://web.vip.hr/nikica.vip/

Opis

Web obrađuje problem utvrđivanja vrijednosti poduzeća pri stjecanju (akviziciji) poduzeća, pomoću slobodnog novčanog toka i prosječnog ponderiranog troška kapitala.

Lokacija