Slika naslovnice sjedišta: Vita projekt d.o.o. za projektiranje i savjetovanje (http://vitaprojekt.hr)

Vita projekt d.o.o. za projektiranje i savjetovanje

http://vitaprojekt.hr

VITA PROJEKT d.o.o. je projektantsko-konzultantska tvrtka fokusirana na projekte krajobrazne arhitekture u zelenoj gradnji i savjetovanje u široj sferi zaštite okoliša. Tvrtka je ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ekološke mreže. Zapošljavamo ovlaštene inženjere strukovnih područja krajobrazne arhitekture i građevinarstva te stručnjake s područja eko-inženjerstva, biologije, ekologije i geografije. Djelatnici tvrtke posjeduju LEED Green Associate i Airport Carbon Accreditation Approved Verifier certifikate. Imamo bogato radno iskustvo kroz izradu više od 50 idejnih, glavnih i izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture različitih stupnjeva složenosti (autoceste, odlagališta, sustavi odvodnje, biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, kišni vrtovi, parkovi, šetnice, kampovi, poučne staze, vjerski objekti, trgovački centri...) te vođenje i izradu Elaborata i Studija o utjecaju na okoliš za više od 50 različitih zahvata (zračne luke, morske luke, autoceste, plinovodi, termoelektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, sustavi navodnjavanja i odvodnje, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, regulacijske i zaštitne građevine, farme, golf igrališta...). U području projektiranja i savjetovanja u zelenoj gradnji pružamo slijedeće usluge: -Izradu projektne dokumentacije za sve oblike zelenih površina; intenzivne i ekstenzivne vrtove, krovne vrtove, vertikalne vrtove, kišne vrtove, dječja igrališta, parkove, šetnice i dr. -Izračun i verifikaciju ugljičnog otiska građevine (carbon footprint) -Projektantsku i savjetodavnu podršku pri LEED certifikaciji građevina U području stručnih poslova zaštite okoliša pružamo usluge izrade: -Studija o utjecaju na okoliš -Studija prihvatljivosti za ekološku mrežu NATURA2000 -Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš -Elaborata o utvrđivanju mjerila u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka „EU Ecolabel“ -Posebnih elaborata i izvješća za pot

Opširnije...

Slika naslovnice sjedišta: Caetus Business Consulting - vaš uspjeh je i naš uspjeh! (http://caetus.hr)

Caetus Business Consulting - vaš uspjeh je i naš uspjeh!

http://caetus.hr

Naša temeljna djelatnost je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Uz niz kvalitetnih usluga povezanih sa poslovnim savjetovanjem bez obzira na gospodarski sektor, specijalisti smo za ekonomsko-financijske analize i financijsko-tržišne projekcije poslovnih ideja, bilo da je riječ o novim ili iskusnim poduzetnicima. Na vrlo konkretan, stručan i neovisan način, pomažemo našim klijentima u donošenju bitnih poslovnih odluka i razvoju njihovog poslovanja. Izrada svih projekata i sva komunikacija, osim na hrvatskom moguća je i na engleskom te talijanskom jeziku. Vrlo uspješno surađujemo sa razvojnim bankama i agencijama u zemlji, poslovnim bankama u zemlji i izvan nje te ostalim provedbenim tijelima natječaja za dodjelu poduzetničkih kredita, potpora i bespovratnih sredstava. Naš tim čine visokoobrazovani ekonomski stručnjaci i specijalisti iz polja projektnog menadžmenta, sa međunarodno priznatim certifikatima (IPMA – International Project Management Association) te višegodišnjim radnim iskustvom na pripremi i vođenju projekata u realnom i financijskom sektoru. Orijentiranost cilju, ambicioznost i predanost poslu te individualni pristup, entuzijazam i fleksibilnost kod svakog projekta kojeg radimo, temeljne su pretpostavke naše poslovne politike koja se pokazala vrlo uspješnom. Vrlo uspješno smo realizirali projekte i poduzetničke ideje iz raznih gospodarskih grana: proizvodnih i uslužnih djelatnosti, turizma, poljoprivrede, socijalne i ostale infrastrukture, graditeljstva, inovacija, zdravstva, sporta i raznih drugih područja a u bazi projekata imamo ih preko 900. Ponosimo se ostvarenim rezultatima i veselimo novim projektima. Jamčimo vrhunsku kvalitetu usluge, tajnost i zaštitu podataka, individualan pristup, brzu realizaciju, stručan savjet i podršku u svim fazama projekta. Treba vam kvalitetan i stručan poslovni plan, investicijska studija, priprema i/ili provedba EU projekta, financiranje projekta? Caetus Business Consulting!

Opširnije...