Vita projekt d.o.o. za projektiranje i savjetovanje

Posjeta: 1113

Dodano: 25.1.2016.

Popularnost: 0.37

http://vitaprojekt.hr

Opis

VITA PROJEKT d.o.o. je projektantsko-konzultantska tvrtka fokusirana na projekte krajobrazne arhitekture u zelenoj gradnji i savjetovanje u široj sferi zaštite okoliša. Tvrtka je ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ekološke mreže. Zapošljavamo ovlaštene inženjere strukovnih područja krajobrazne arhitekture i građevinarstva te stručnjake s područja eko-inženjerstva, biologije, ekologije i geografije. Djelatnici tvrtke posjeduju LEED Green Associate i Airport Carbon Accreditation Approved Verifier certifikate. Imamo bogato radno iskustvo kroz izradu više od 50 idejnih, glavnih i izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture različitih stupnjeva složenosti (autoceste, odlagališta, sustavi odvodnje, biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, kišni vrtovi, parkovi, šetnice, kampovi, poučne staze, vjerski objekti, trgovački centri...) te vođenje i izradu Elaborata i Studija o utjecaju na okoliš za više od 50 različitih zahvata (zračne luke, morske luke, autoceste, plinovodi, termoelektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, sustavi navodnjavanja i odvodnje, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, regulacijske i zaštitne građevine, farme, golf igrališta...). U području projektiranja i savjetovanja u zelenoj gradnji pružamo slijedeće usluge: -Izradu projektne dokumentacije za sve oblike zelenih površina; intenzivne i ekstenzivne vrtove, krovne vrtove, vertikalne vrtove, kišne vrtove, dječja igrališta, parkove, šetnice i dr. -Izračun i verifikaciju ugljičnog otiska građevine (carbon footprint) -Projektantsku i savjetodavnu podršku pri LEED certifikaciji građevina U području stručnih poslova zaštite okoliša pružamo usluge izrade: -Studija o utjecaju na okoliš -Studija prihvatljivosti za ekološku mrežu NATURA2000 -Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš -Elaborata o utvrđivanju mjerila u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka „EU Ecolabel“ -Posebnih elaborata i izvješća za pot

Lokacija