Građevinski laboratorij d.o.o. Zadar

Posjeta: 708

Dodano: 2.5.2010.

Popularnost: 0.15

http://www.gralab-zadar.hr

Opis

Građevinski laboratorij d.o.o. Zadar, osnovan je 2005 te je registriran na trgovačkom sudu u Zadru. Laboratorij je akreditiran kod HAA prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje odabranih fizikalno mehaničkih svojstava svježeg i očvrslog betona. U djelatnosti laboratorija još ulaze izrada izjava i elaborata mehaničke stabilnosti i otpornosti objekata temeljem ispitivanja u laboratoriju i na terenu, izrada dokumentacije sustava kvalitete, vještačenje iz oblasti građevinarstva, izrada geotehničkih mišljenja, studija, elaborata i projekata, nadzor. Laboratorij je trenutno u procesu izrade dokumentacije nakon čega će usljediti prijava za akreditaciju prema normi HRN EN 45011 koja se odnosi na zadovoljavanje općih zahtjeva ustanova koje provode potvrđivanje proizvoda. Građevinski laboratorij d.o.o. Zadar trenutno djeluje na dvije lokacije, centralni laboratorij u Zadru te poslovna jedinica Osijek. Zaposleno je 8 djelatnika, uglavnom mladih inženjera koji svojom fleksibilnošću i pristupačnošću djeluju na cijelom području RH i stoje na raspolaganju kupcima. Članovi smo Crolab-a, Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatskog mjeriteljskog društva.

Lokacija