Slika naslovnice sjedišta: Vita projekt d.o.o. za projektiranje i savjetovanje (http://vitaprojekt.hr)

Vita projekt d.o.o. za projektiranje i savjetovanje

http://vitaprojekt.hr

VITA PROJEKT d.o.o. je projektantsko-konzultantska tvrtka fokusirana na projekte krajobrazne arhitekture u zelenoj gradnji i savjetovanje u široj sferi zaštite okoliša. Tvrtka je ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ekološke mreže. Zapošljavamo ovlaštene inženjere strukovnih područja krajobrazne arhitekture i građevinarstva te stručnjake s područja eko-inženjerstva, biologije, ekologije i geografije. Djelatnici tvrtke posjeduju LEED Green Associate i Airport Carbon Accreditation Approved Verifier certifikate. Imamo bogato radno iskustvo kroz izradu više od 50 idejnih, glavnih i izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture različitih stupnjeva složenosti (autoceste, odlagališta, sustavi odvodnje, biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, kišni vrtovi, parkovi, šetnice, kampovi, poučne staze, vjerski objekti, trgovački centri...) te vođenje i izradu Elaborata i Studija o utjecaju na okoliš za više od 50 različitih zahvata (zračne luke, morske luke, autoceste, plinovodi, termoelektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, sustavi navodnjavanja i odvodnje, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, regulacijske i zaštitne građevine, farme, golf igrališta...). U području projektiranja i savjetovanja u zelenoj gradnji pružamo slijedeće usluge: -Izradu projektne dokumentacije za sve oblike zelenih površina; intenzivne i ekstenzivne vrtove, krovne vrtove, vertikalne vrtove, kišne vrtove, dječja igrališta, parkove, šetnice i dr. -Izračun i verifikaciju ugljičnog otiska građevine (carbon footprint) -Projektantsku i savjetodavnu podršku pri LEED certifikaciji građevina U području stručnih poslova zaštite okoliša pružamo usluge izrade: -Studija o utjecaju na okoliš -Studija prihvatljivosti za ekološku mrežu NATURA2000 -Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš -Elaborata o utvrđivanju mjerila u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka „EU Ecolabel“ -Posebnih elaborata i izvješća za pot

Opširnije...

Slika naslovnice sjedišta: Electro Systems d.o.o. - Montaža i održavanje elektro sustava (http://elesys.hr/)

Electro Systems d.o.o. - Montaža i održavanje elektro sustava

http://elesys.hr/

Sjedište poduzeća Electro Systems d.o.o. je u Varaždinu. Usluge kojima se bavimo su elektroinstalacije jakih struja, elektroinstalacije slabih struja, održavanje elektro sustava, projektiranje električnih instalacija. Osnivači firme su inžinjeri i tehničari sa dugogodišnjim iskustvom u elektroindustriji, pretežito u inozemstvu koji su izvodili radove na vrlo zahtjevnim projektima koji podrazumjevaju poštivanje i pridržavanje najviših industrijskih standarda. Tvrtka Electro Systems d.o.o. ima višegodišnje iskustvo u izvođenju elektroinstalacijskih radova u građevinarstvu, na novogradnjama, rekonstrukcijama građevina te održavanju svih vrsta građevina kao što su škole, stambene zgrade.. U sklopu građevinskih radova a posebice rekonstrukcije starijih objekata sastavni dio elektroinstalacija su i instalacije za TV, zemaljsku i satelitsku, gdje takve radove obavljamo u sklopu projekta. Isto tako Elesys postavlja internetske i mrežne instalacije na svim vrstama građevina. Također, tvrtka Electro systems specijalirirana je za održavanje i remont industrijskih i petrokemijskih pogona, proizvodnih hala, razvodnih i upravljačkih ormara, te istalaciju i održavanje AC i DC elektromotora od 5KW do 1200 KW kao i frekventnih pretvarača (AC drives). U sklopu rada Elesys nudi i samostalno vodjenje pojedinačnih projekata u elektroinstalacijama elektrotehnici i automatizaciji kao i projekata po sistemu „ključ u ruke“ sa kojima imaju dugogodišnje iskustvo.

Opširnije...

Slika naslovnice sjedišta: Hiže Rukavina - drvene kuće (http://hize-rukavina.hr)

Hiže Rukavina - drvene kuće

http://hize-rukavina.hr

Osnovna djelatnost trgovačkog društva HIŽE RUKAVINA je proizvodnja drvenih kuća i to tako da se zadrži način izrade hrvatske-posavske tradicijske drvene kuće, odnosno da se način izrade posavske tradicijske drvene kuće osuvremeni i pretoči u proizvodnju. U proizvodnji je naglasak stavljen na kvalitetu izrade kako bi naše kuće zadovoljile sve visoke standarde suvremenog stanovanja. Kuće koje izrađujemo napravljene su od cjelovitog, punog drva. Izrađuju se po narudžbi kupca, svih oblika i veličina. Unutarnje uređenje naših drvenih kuća izvodi se također prema želji naručitelja, a moguć je i roch-bau. Naše su drvene kuće visokokvalitetne, a izrađene od punog drva prve klase. Svaka se greda sastoji od tri lijepljene platice čime se postiže vrlo visoka čvrstoća. Za drvenu kuću od punog drva izuzetno je važan spoj, odnosno vez na uglovima, a naše su kuće jedinstvene i po tom vezu. Način izrade same grede i ugaoni spoj greda osmislio je direktor Ivan Rukavina, te ga zaštitio kao industrijski dizajn. Osnovni nam je cilj proizvodnja visokokvalitetnog proizvoda koji osigurava zdrav i ugodan život, te ima vrlo dug vijek trajanja. Time želimo promovirati drvo kao materijal izuzetnih svojstava i potencijala koji je danas u Hrvatskoj zanemaren u odnosu na druge, mnogo inferiornije materijale. Također želimo afirmirati tradicijski način gradnje starih hrvatskih drvenih kuća u arhitektonsko-ekološko-energetskoj inačici.

Opširnije...