Energetski pregled velikih poduzeća: ponude, info, cijene

Posjeta: 519

Dodano: 11.4.2017.

Popularnost: 0.21

http://energetskipregledvelikihpoduzeca.eu/

Opis

Velika poduzeća dužna su do 1. siječnja 2017. obaviti prvi energetski pregled, kako je propisano Zakonom o energetskoj učinkovitosti i Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća. Veliko je poduzeće koje ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta: aktiva veća od 130 milijuna kn, godišnji prihod veći od 260 milijuna kn, prosječan broj zaposlenih u prošloj godini veći od 250. Energetski pregled obuhvaća analizu tehničkih i energetskih svojstava građevina i analizu svih tehničkih i procesnih sustava (sustavi proizvodnje, transformacije, distribucije i potrošnje energije / vode / sirovina) koji troše energiju i vodu kako bi se definirala učinkovitost. Na temelju analize prikupljenih podataka definiraju se energetski potrošni centri, definiraju se određene energetske, tehničke, ekološke i ekonomski opravdane mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Energetski pregled uključuje: - energetski pregled povezanih i ovisnih društava velikih poduzeća, - energetske preglede zgrada u skladu s propisom kojim se određuju energetski pregled zgrada i energetsko certificiranje, - analizu transporta ukoliko poduzeće koristi 50 ili više registriranih vozila ili ukoliko je snaga svih registriranih vozila u vlasništvu firme veća od 3000 kW.

Lokacija