Slika naslovnice sjedišta: Leno d.o.o. – LENO d.o.o. registriran je za djelatnost Organizacija izvedbe projekata za zgrade (http://www.leno.hr)

Leno d.o.o. – LENO d.o.o. registriran je za djelatnost Organizacija izvedbe projekata za zgrade

http://www.leno.hr

LENO d.o.o. registriran je za djelatnost Organizacija izvedbe projekata za zgrade (41.10). LENO d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Registrirane djelatnosti: stvaranje novih nekretnina i prodaja istih kupnja, prodaja i iznajmljivanje vlastitih nekretnina agencije za promet nekretnina poslovi državne izmjere poslovi katastra nekretnina kupnja i prodaja robe trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje stranih tvrtki građenje izrada nacrta (projektiranje) građevinskih objekata, nadzor nad gradnjom inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje turističkih usluga pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pomorski i obalni prijevoz iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava iznajmljivanje automobila, motocikala i bicikala izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt iskolčenje građevina izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova, izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta geodetski radovi u komasacijama vještačenje u području geodezije energetski pregled građe

Opširnije...