Vodnogospodarske djelatnosti - Hidrotehnika d.o.o.

Posjeta: 1602

Dodano: 22.3.2006.

Popularnost: 0.26

http://www.hidrotehnika.hr

Opis

Izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave. Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja. Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje. Rukovanje sustavom za navodnjavanje. Uređenje vodotoka. Tehnički radovi provođenje obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda. Građenje (kanalizacijski sustavi, vodovod, mostovi …)

Lokacija