Matulji - Turistička zajednica općine

Posjeta: 1526

Dodano: 21.8.2012.

Popularnost: 0.36

http://www.tzmatulji.hr

Opis

Turistička zajednica promovira turističku destinaciju na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja, sudjeluje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine, potiče i sudjeluje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture, prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista, izdava turističke promotivne materijale, potiče i organizira kulturne, zabavne, umjetničke, sportske i druge manifestacije koje pridonose obogaćivanju turističke ponude, potiče, organizira i provodi akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine, potiče, unapređuje i promiče specifične prirodne i društvene vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvara uvjete za njihovo gospodarsko korištenje, potiče i sudjeluje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga.

Lokacija