Turistička zajednica Grada Ogulina

Posjeta: 1372

Dodano: 7.4.2014.

Popularnost: 0.37

http://www.tz-grada-ogulina.hr

Opis

Jedna od zakonom propisanih zadaća Turističke zajednice grada Ogulina je upravljanje razvojem turističke destinacije, naravno u suradnji sa upravom Grada Ogulina. Na inicijativu direktorice Turističkog ureda Ankice Puškarić, uprava Grada je na čelu sa gradonačelnikom gosp. Nikolom Magdićem podržala izradu Razvojnog projekta kulturnog turizma Ogulin – zavičaj bajke 2006. godine i tako iskoristila namjenska sredstva koja je za planiranje osigurala Turistička zajednica Karlovačke županije. Nositelj projekta je Turistička zajednica grada Ogulina.

Lokacija