Slika naslovnice sjedišta: Zlatna Lista (http://zlatna-lista.hr)

Zlatna Lista

http://zlatna-lista.hr

Zlatna-lista.hr je popis na kojem su transparentno sa zlatnim, sivim i crnim znakovima (ikonicama) definirana pravila po kojima osobe, poslovni subjekti, gradovi i proizvodi mogu biti istaknuti na listi. Zlatni znakovi pokazuju osobine ili karakteristike koje smatramo važnima da bi netko bio na ovoj listi. Sivi znakovi pokazuju osobine ili karakteristike koje nažalost još uvijek imaju oni koji su na ovoj listi, no voljni su ih popraviti. Crni znakovi pokazuju osobine ili karakteristike s kojima se ne može na ovu listu. Osobe navedene na ovoj listi mogu se identificirati i zlatna-lista.hr karticom koja je označena i vremenom u kojem se osoba nalazi na listi. Osobe dobivaju Golden-list cetifikat označen vremenom u kojem su bile na ovoj listi. Certifikat mogu izvjesiti u svojim prostorima . Poslovni subjekti navedeni na ovoj listi mogu na svojim ulaznim vratima imati Zlatna-lista.hr naljepnicu koja je označena i vremenom u kojem je poslovni subjekt na listi. Poslovni subjekti navedeni na ovoj listi imaju pravo na svojim internet stranicama istaknuti zaštitni znak Zlatna-lista.hr u vremenu u kojem su na listi. Link sa znaka vodi direktno na njihovo mjesto na ovoj listi. Poslovni subjekti dobivaju Golden-list certifikat označen vremenom u kojem su bili na ovoj listi. Certifikat mogu izvjesiti u svojim poslovnim prostorima. Gradovi dobivaju Golden-list cetifikat označen vremenom u kojem su bili na ovoj listi. Certifikat mogu izvjesiti u svojim službenim prostorima. Gradovi navedeni na ovoj listi imaju pravo na svojim internet stranicama istaknuti zaštitni znak Zlatna-lista.hr u vremenu u kojem su na listi. Link sa znaka vodi direktno na njihovo mjesto na ovoj listi.

Opširnije...