Kultura i umjetnost

Hrvatska je bogata kulturno-povijesnim spomenicima iz svih vremena, zahvaljujući povijesnim zbivanjima te miješanju različitih kultura na ovim prostorima. Utjecaji mediteranske kulture, brojni spomenici iz vremena antike, starog Rima i ranog Srednjeg vijeka, romaničko sakralno nasljeđe, i cijeli niz sačuvanih karakteristično mediteranskih urbanih cjelina kulturološki određuju obalu Hrvatske. Kontinentalni dio Hrvatske dio je srednjeeuropskog kulturnog kruga, te ima brojna prethistorijska nalazišta svjetske važnosti, stare gradove, tvrđave i dvorce iz kasnog Srednjeg vijeka te kulturne spomenike i građevine iz doba baroka.

Tekst u sekciji "Kultura i umjetnost" dijelom je preuzet s dopuštenjem sa stranica Hrvatskog informativnog centra. Tekst je online verzija knjige "Kratka politička i kulturna povijest Hrvatske", autora i urednika dr.sc.  Dragutina Pavličevića.

Zahvaljujemo Hrvatskom informativnom centru na ustupljenom materijalu.

Hrvatski informativni centar
culturenet.hr
Culturenet.hr, projekt koji su pokrenuli Ministarstvo kulture RH i Institut otvoreno društvo - Hrvatska, teži objediniti raspoložive informacijske resurse o hrvatskoj kulturi (organizacijama, udruženjima, institucijama, projektima, itd.), potaknuti na njihovu razradu, i omogućiti kulturnim djelatnicima da na jednom mjestu pronađu informacije koje ih zanimaju i partnere za svoje projekte. Projekt CultureNet time teži unaprijediti kulturnu suradnju u Hrvatskoj i suradnju s inozemstvom, jednako kao i pridonijeti boljoj komunikaciji između hrvatskih kulturnih ustanova, između ustanova i umjetnika, te svih njih i šire kulturne javnosti. Težnja portala je objediniti sve kulturne resurse u Hrvatskoj, državne i privatne, profitne i neprofitne, "mainstream" i alternativne.
Croatia: An Overview of History, Culture and Science
Prikaz o hrvatskoj povijesti, kulturi i znanosti, autora Darka Žubrinića, profesora na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Tekst je dostupan samo na engleskom jeziku.