Kultura i umjetnost

Prema Zakonu o muzejima iz 1998. godine, muzejsku djelatnost obavljaju muzeji kao ustanove te muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, te iznimno  galerije kao ustanove ukoliko imaju muzejsku građu.

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Muzeje kao javne ustanove mogu osnovati Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine. Muzeje kao ustanove mogu osnovati domaće pravne i fizičke osobe.


Muzejsko dokumentacijski centar
Na stranicama MDC-a moguće je pronaći podatke o 191 muzeju koji se vode u Registru muzeja, galerija i zbirki u Republici Hrvatskoj, kao i pregled 1345 muzejskih zbirki i 538 dokumentacijskih fondova koje se u tim muzejima nalaze.