Pleter

Pleter je vrsta geometrijskog ukrasa sačinjenog od niza prutića koji tvore oblike poput valova i pletenica. Ovaj se ukras pojavljuje još u antičko doba kada je imao funkciju okvira, a u predromanici u razdoblju od 8. do 11. stoljeća cijele površine se počinju ukrašavati pleterom. Pleter je bio najzastupljeniji na kamenim površinama, a najčešće se javlja na području Hrvatske te sjeverne i središnje Italije.

Hrvatski pleter također se naziva „troplet“ zato što izgleda poput pletenice od tri trake, rjeđe od dvije ili pak samo jedne trake. Ovaj je ukras svojstven hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Prvo se javlja kao ures u starohrvatskim crkvama, a kasnije se njime ukrašavaju i umjetnine, grbovi, svečane povelje, a s vremenom postaje i ukras na odjeći, namještaju i slično. Pleter nalazimo na mnogim hrvatskim spomenicima od velike povijesne i umjetničke važnosti kao što su: Višeslavova krstionica, Bašćanska ploča, krstionica splitske katedrale, natpisi knezova Branimira i Mutimira, natpis kralja Držislava, itd.

Pleter se smatra hrvatskim nacionalnim simbolom te su zbog toga njime ukrašeni odlikovanje Reda hrvatskog križa, znak Hrvatske vojske, grb MUP-a, svečana policijska uniforma, a pojavljuje se i kao motiv na tradicionalnom hrvatskom nakitu. Spomen-križ na ušću rijeke Vuke u Dunav u Vukovaru također je ukrašen motivom pletera.

Korisne poveznice: