Porezni sustav

Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Republika Hrvatska osigurava svim poduzetnicima (domaćim i stranim), jednak pravni položaj na tržištu. Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. Hrvatski je porezni sustav usporediv s poreznim sustavima – članica EU, a utemeljen je na skupu izravnih i neizravnih poreza.

Hrvatska je preuzela obvezu izvršavanja međunarodnih ugovora koje je zaključila bivša Jugoslavija, a i sama je potpisala mnoge ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Porezni sustav Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće poreze:

  • porez na dobit
  • porez na dohodak
  • porez na dodanu vrijednost
  • posebni porezi - akcize (za naftu i naftne derivate, duhanske prerađevine, alkohol, bezalkoholna pića, pivo, kavu, osobne automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, luksuzne proizvode), porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila
  • porez na promet nekretnina
  • naknade za priređivanje igara na sreću
  • županijski i općinski/gradski porez kao prihodi lokalne i područne samouprave
Pročitajte više: