Općenito

Hrvatska je bogata kulturno-povijesnim spomenicima iz svih vremena, zahvaljujući povijesnim zbivanjima te miješanju različitih kultura na ovim prostorima. Utjecaji mediteranske kulture, brojni spomenici iz vremena antike, starog Rima i ranog Srednjeg vijeka, romaničko sakralno nasljeđe, i cijeli niz sačuvanih karakteristično mediteranskih urbanih cjelina kulturološki određuju obalu Hrvatske.

Kontinentalni dio Hrvatske dio je srednjeeuropskog kulturnog kruga, te ima brojna prethistorijska nalazišta svjetske važnosti, stare gradove, tvrđave i dvorce iz kasnog Srednjeg vijeka te kulturne spomenike i građevine iz doba baroka.

Tekst u sekciji "Kultura i umjetnost" dijelom je preuzet s dopuštenjem sa stranica Hrvatskog informativnog centra. Tekst je online verzija knjige "Kratka politička i kulturna povijest Hrvatske", autora i urednika dr.sc.  Dragutina Pavličevića.

Zahvaljujemo Hrvatskom informativnom centru na ustupljenom materijalu.

Pročitajte više: